สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง

160 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โทร./โทรสาร 053-341-222